Cockatoo là loài vẹt năng động, thông minh và rất đáng yêu. Chúng có khả năng nhảy theo nhạc một cách nhịp nhàng....