Mới chơi chim chừng 1 tháng,chỉ có 1 vài con dạng người....Còn lại chúng bay loạn xạ khi có ai đến gần...da đầu khóc chảy máu luôn...