mình cần tìm sdt của nik name bietdoiga ở khu vực lâm đồng .nhà hình như ở bảo lộc hay sao á .không rõ nữa mong ae giúp đỡ .sdt mình 01647451927.