số là đang mang ẻm ra chụp hình thì vuột tay bay mất nhưng vẫn còn hình của ẻm, bro nào biết tên của loài chim gì không?
ảnh của ẻmcảm ơn.