Mình giải tán chim đấu cần thanh lý 01 lồng tập lực bằng gỗ lim Lào, nan cáp quang kích thước 2m x 0,55 x 0,68 m, có thể nuôi khuyên/chào mào/họa mi. Trước đặt của a Dũng Bạch Mai giá 10 triệu, nay bán lại 3,5 triệu.
Bạn nào có nhu cầu vui lòng gọi đt, nhắn tin đến 0168 848 6886. Mình U50, ở Hà Nội !