Chào các pro chơi cá cảnh biển, mình mới chơi cá cảnh biển được 6 tuần nên muốn hỏi các pro cách tránh nước tràn ra từ lọc ngoài(sump) khi mình không có ở nhà và bị mất điện... Vần đề này làm mình lonlawngs quá vì mình đi làm cả ngày 12h/ ngày. Mong các pro chỉ dùm mình với.