Các bô lão ở đây cho em hỏi tí, em đang muốn chuyển 2,3 con chim Yểng sang Nhật cho ông bác bên đấy.
Các bác có biết bên nào lo được vụ này không, cho em xin contact với