có bác nào rành về chim lele (le nâu) hướng dẫn giúp e với là con trống và con mái khác nhau điểm nào.e nhìn mà chẳng biết con nào trống con nào mái cả.à ở bến tre có ai bán chim này không.bác nào biết giới thiệu e với.e cảm ơn nhiều.