em nhận order và với giá như sau a
pH hộp 5l size S: 4tr (dự kiến, có thể giảm nếu sll )
mono ball: 1tr3 ( dự kiến, có thể giảm nếu sll )
LH: 097567729
( à hàng này là hàng xách trên tay tiếp viên a nên phí vc có thể thay đổi và tất nhiên là càng nhiều càng giảm a )) )
[IMG]soft 5L-500x500 by Tuan NQ, trên Flickr[/IMG]
[IMG]4048510d-404d-4933-9554-88d3a7b30e77 by Tuan NQ, trên Flickr[/IMG]