Xin chào các thành viên trong diễn đàn tôi có một chút thắc mắc :tại sao tôi không thể đăng ảnh lên trang Web này? Lần trước có bạn mách nước đăng ảnh qua up anh tôi đăng được một ảnh, sau đó lại không được, lại theo cách khác đăng qua Dropbox cũng được một lần. Bây giờ up mãi không được mọi người cho biết lý do. Xin cảm ơn