con lủa của tôi không biết sao mà mắt bị cườm, không nhìn thấy bạn nào có cách điều trị giúp tôi với. xin chân thành cảm ơn