như tiêu đề có ai biết cách phân biệt trống mái của chim le le không hướng dẫn e với.cẩm ơn nhiều