Mình hiện đang có 5 con gà mái rừng f1 muốn giao lưu lấy gà mái chọi (gà nòi ) trong hội mình ai có mái chọi tông giòng tốt giao lưu với mình .ai có liên lạc với mình sđt 0963956585 mình tên hải