Mình có mấy con gà rừng tại đỏ f1 muốn giao lưu lấy gà mái chọi (gà nòi) trong hội ai có thì gl nhé .ko gl thì bán cũng được