Như tiêu đề mình ở Q. Phú Nhuận anh em trong hội ai có ốc táo đỏ cho mình xin về nuôi với