Tình hình là mình mới bẫy được một em khuyên "Mơ" và có nhu cầu bán. Các bạn trả gia luôn trong topic này nhé or liên hệ Nam (0916016070)