Q.Phú Nhuận, mình có 4 con ốc ăn ốc anh em ai có ốc Nerita gl với mình dc ko?