tình trạng là như sau đây .cá em được 5 ngày tuổi . phần trăm còn sống cũng khá cao ,
vấn đề
em cho ăn con me ,nhưng khi bỏ vào thì con me bắt đầu chìm dần xuống đáy hồ cá con thì nó vẫn ăn cái j đó nhỏ như hạt bụi .e không biết đó phải là con me con hay không nhưng cá bột e vẫn ăn mặt dù em không biết đó là j .con me thì nó cắn cái rồi nhả ra .cu tinh trang nay ca co on khong .theo em nghi co 3 truong hop
-la con me con (cai nay thi ok)
-do la bui va ca con bi nham lan
-ca chua quen an con me
xin các tiếng bối cứu e giùm .em xin cảm ơn vì đã đọc bài