nhà có ghép 1 đôi cu đẻ nhưng 2 lứa đều ra 1 em còn 1 quả hỏng nguyên nhân do chim bố đạp kém hay do nó ko đủ chất
theo ae thường nó nở 1 quả thì con đó là trống hay mái cách khắc phục kiểu gì để cho ra 2 em