Q3, cần mua 10 con tép mũi đỏ ăn rêu. AE ai có LH nha.