Nhờ các bác giúp em có con chim một chân bên phải vẫn đi lại bình thường nhưng khi đứng thì chân không bám được chượt dài theo cầu,như mình xoạc chân vậy,em có kiểm tra thì không có bị làm sao cả mà sao chân nó không bám cầu được. chim ăn uống đầy đủ bình thường đủ chất ,đủ khoáng mà sao bị như vậy mong các bác tư vấn dúp em,em xin cám ơn