Cá em bi sẹp đầu rồi sau dương nua tháng rồi sau không lên đâu lại vậy giúp với