tìm được trên mạng có bài cách nuôi bobo moina mà 0 cần con giống, cho mình hỏi nếu nuôi
bobo moina 0 cần con giống,0 cần phơi nắng luôn có thành công 0 ,hay có hiệu qua.?bởi mình chưa thử