Cá bác pro giup em với cá em no bị rách mang va bị tưa đuôi em moi nuôi ca la han nên cũng chả biet lam sao giúp em với các pro .thanks cac pro nhiều