Xin chào các bác
Em mới chơi thủy sinh được 1 thời gian ngắn nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Nay em cần nhờ các bác tư vấn giúp cho một việc.
Chẳng là em có cái bể bé bé 60x45x45 và có sử dụng một cái lọc Ehem 2213 với bộ vật liệu lọc đi theo lọc. nay em có người cho thêm một cái lọc Ehem 2211 với vật liệu lọc Matrix giờ em muốn đấu 2 cái lọc vào nhau để cho nước được trong hơn vì em thấy một cái lọc 2213 có vẻ hơi yếu và nước không được trong như mong muốn.
- đầu in của cái lọc 2211 thì fi 16 nhưng đầu out thì lại fi 12 bé hơn nên em không biết làm thế nào.
Rất mong các bác tư vấn giúp với
Chân thành cám ơn các bác