Tình hìhnh là mình có nuôi vài chục em bồ câu và vài chục em Red. Tuy nhiên, vì nuôi trên sân thượng nên dùng nước máy. Mình dùng hồ 1m2 trữ nước máy qua đêm, chơi thêm cái lọc tràn trên 5 ngăn trên cái hồ chứa nươc máy này ( dùng vll Matrix và Aquael bioceraMac Ultrapro 1600 + sứ lọc loại tốt) để giúp lọc nước ổn định và nuôi vi sinh có ích. Hồ trữ này có khoan đáy để cấp nước cho mấy hồ nhỏ ( giàn hồ 3 tầng - tầng trên cùng bể trữ nươc - tầng 2 ngăn làm 2 nuôi chung mấy em cho nó bắt cặp - tầng 3 ngăn làm 4 cho cá đẻ ). Tất cả các hồ đều có hút đáy xả.

Hồ trữ thì 2 tuần đánh tím 1 lần - hồ cá thì 1 tuần đánh tím 1 lần.

Theo mấy anh em mình trữ nước và dùng lọc tràn cho nươc máy qua đêm vậy có ổn không ? Có cần cải thiện gì không ? PH ổn định 7-7.5. Hồ trữ trên có thêm sủi oxy trước khi cấp vào mấy hồ dưới để tăng lượng õxy hoà tan và bay chlo nhanh hơn . Nươc máy được bơm từ bồn trữ ngầm dưới đất lên bồn trên sân thượng sau đó cấp xuống bể 1m2.

Xin cám ơn anh em bỏ chút thời gian góp ý!