tình hình là em mua con cá tiệm bán nói là bối em nuôi cả năm rồi mà sao thấy giống kim long quá nó ko lên màu trên lưng , ra tiệm cá họ nói phải nuôi 3 năm nó mới lên màu full lưng
https://www.youtube.com/watch?v=YerLZP6wd5k mấy bác cao thủ giúp em với