mình nuôi em mi đc 10thag r. lúc mới bắt ở hộp ra lồng đc khoảng nửa tháng thì cho đánh thủ. Đánh với chim già đc 3p thì thắng. đến giờ là đc 10 tháng , vừa thay lông xong. từ lúc nuôi đến giờ chưa bh thấy chim thả phooc, ít hót, ít lửa, chim lúc nào cũng co do (sọ người). chăm chim tốt tn cũng k thấy lửa. chim k căng, cũng ít hót.chim k thả phóoc bao giờ cả.

Nhưng mang chim đi đánh thì vẫn xuống đánh bt. các anh em có cách gi để chim căng lửa thi giúp mình nhé.
Xin cảm ơn.