Thân gửi các anh/chị ở diễn đàn ABV,

Em tên là Nguyễn Thị Thu Trà và em hiện tại là sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Khoa Môi trường). Em đang thực hiện Khóa luận Tốt nghiệp và với đề tài liên quan đến loài thủy sinh - ngoại lai. Trước thực trạng loài thủy sinh nhập từ nước ngoài về nhiều phục vụ nhu cầu của người chơi cây thủy sinh tại Hà Nội, em muốn hỏi thông tin/quan điểm của anh chị sau một thời gian chơi cây thủy sinh xem những loài đó có tiềm năng trở thành loài xâm hại ở môi trường sông/hồ tại HN hay chúng có khả năng xuất hiện tại môi trường đó không.

Mọi thông tin em muốn hỏi đều là mục đích nghiên cứu, cho khóa luận của em và chắc chắn luôn được dùng với mục đích đó.

Em mong nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của anh/chị.

Thân mến,
Thu Trà.

---

Câu hỏi:

1. Ông/bà có thể kể tên loài thực vật thủy sinh phổ biến được nhập từ nước ngoài ? (Phiền ông/bà viết tên thực vật và tên nước tương ứng bên cạnh.)

Định nghĩa chung: Thực vật thủy sinh là những loài thực vật có khả năng thích ứng với việc sống trong môi trường nước. Vì khả năng này của chúng, các loài thực vật thủy sinh đang dần được ưa chuộng đối với những người có sở thích chơi bể cá cảnh hay bể thủy sinh.

2. Sau khi cây được cắt tỉa, thì phần cắt tỉa đi được ông/bà bỏ đi hay giữ lại? (tương tự với trường hợp khi cây chết đi thì được bỏ đi đâu)

3. Các đoạn cắt tỉa trên được bỏ lại vào môi trường nước tự nhiên (sông, hồ, ao, v..v) - sau một thời gian có dễ dàng phát triển được thành cây hoàn chỉnh không?

Cần yếu tố/điều kiện gì để hiện tượng trên xảy ra? (Nhiệt độ, pH, ánh sáng, dinh dưỡng v..v)

Theo ông/bà, hiện tượng trên có xảy ra cụ thể với loại cây thủy sinh – ngoại lai nào không ? Xin hãy kể tên (nếu có)

4. Theo ông/bà, có sự xâm nhập hay xuất hiện của các loài thủy sinh ngoại lai ra môi trường tự nhiên không?

Nếu có, xin nêu cụ thể tên loài và ở đâu (sông, hồ nào tại Hà Nội)

5. Theo ông/bà, những loài trên theo thời gian có đủ điều kiện phát triển nhanh, trở thành loài xâm hại và lấn át loài bản địa không, nếu chúng xuất hiện ở môi trường tự nhiên tại Hà Nội? Nếu có thể, xin ông/bà giải thích cho lựa chọn trên.

6. Những loài thủy sinh nào được ông/bà ưa chuộng cho bể thủy sinh của mình? Xin kể tên.

7. Thú chơi cây thủy sinh đã xuất hiện ở Hà Nội từ khoảng thời gian nào?