do bận công việt với lại nhiều quá nên bán bớt cặp quốc mồi. a e nào thích alo mình. 0908150819.gần cầu
thìn Ql50