Nano Moss (Amblystegium serpens)
xuất xứ: Bắc Mỹ
hình ảnh:

bám trên lũa

bám trên đá

hoa