Phoenix Moss/ US Fissidens- (Fissidens fontanus)
Xuất xứ: Bắc Mỹ
hình ảnh:

một bụi Fissidens fontanus trong bể thủy sinh

'rễ' của chúng xuyên qua lưới bám vào sỏi...

mặt dưới lưới...

cận cảnh 'rễ' của chúng

bám trên lưới

trồng trên sỏi

khi vớt lên
Là loại rêu cho bể thủy sinh mới được phát hiện, là một loại fissidens rất đẹp và là cây nước thật sự. đặc điểm hay nhất của Fissidens fontanus là chúng sẵn sàng bám khá nhanh vào lũa, đá, nên không cần thỉnh thoảng phải buộc lại như các loại rêu khác, thêm vào đó, đây là loại fissidens nhỏ và phát triển khá chậm, nên gần như không cần phải chăm sóc gì nhiều.