Phoenix Moss - from Singapore ( Fissidens sp.)
Xuất xứ: ở khu vực gần vườn quốc gia Singapore
hình ảnh:

một cụm fissisens sp. trong bể thủy sinh

trên lũa

trên lưới

cận cảnh
là loại fissidens không bám vào lũa, giá thể dù được cột vào, dường như chúng cần ánh sáng khá mạnh để phát triển tốt. Tuy trông như cây cạn, nhưng nếu được chăm sóc tốt, chúng có thể sống được dưới nước
còn tiếp