16 Erect Moss - Vesicularia reticulata
cận cảnh


và qua kính hiển vi