Thời gia trôi nhanh quá phải o các Bạn. thấp thoáng mà sắp hết năm rồi.Thì thôi những gian khổ khó khăn củng sẽ trôi qua theo năm củ. Mình chĩ có ít lời Đến mọi người trong D Đ nhất là hội cá Dĩa. lời chúc tốt đẹp nhất đến với mọi người. và có những chú cá Dĩa thật tuyệt vời.
MERY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR TO EVRY ONE:
applause: