Hồng thái dương của anh Hưng tặng cho Vio và codai , sau 24h trong bể của codai

Hồng thái dương này trồng trong bể Lim màu xanh nhưng ra lá vẫn đỏ , nhìng ở ngòai những vết màu đỏ còn đẹp hơn nhiều, cây ở phía trước cũng trồng trong bể này nhưng ở vị trí khác codai dời lại để dể chụp hình hơn, sau mười ngày ở Sì Gòn thế hệ thứ hai này codai có được tám cây trong bốn bể khác nhau