Em mới có người đem vào cho em mấy chú cá đuôi chĩa, ai biết cách sinh sản cá chỉ em với.Nghe nói cá này thích hợp cho những bể cây thủy sinh dày.