Mình đọc các bài về tép trong diễn đàn thấy thích quá. Các bạn cho mình hỏi chỗ mua tép ở Hà Nội với, cả chỗ mua tép mồi luôn?