cá mình hôm này bi gì kỳ lắm,cho nó ăn thì nó ăn nhưng ăn xong là nó bi mệt và 2 bên mang cá bị hở ra ,nó cứ năm yên vậy hoài ko động đậy,ra ngoài hỏi thì người ta nói bi sưng mang nên vậy ko biết anh em nào có bi tình trạng như em chưa