Cách đây hai tuần mình đi ra hàng chim chơi thì gặp một anh đang lựa chim chích chòe lữa nhỏ con đuôi dài. Anh nói là anh chơi chích chòe lữa ờ Hội anh Hiếu Gò Vấp. Và anh cho biết là mùng bốn Tết Âm lịch này có Tổ chức Thi Chích chòe lữa.

Không biết thông tin trên đúng sai ra sao. Nếu các bạn nào co thông tin xin cho mọi người biết :

Thời gian, địa điểm, giải thưỡng ...Thang điểm chấm ....

Happy New Year!!!