co ai biết giống king taigeer ra sao ko ???-giống đó nuôi ph bao nhiêu vậy-và mua ở đâu vậy?????????????????