Tôi có mấy chú cá vàng, xuất hiện các vẩy nến đen xì ở thân và mang. Đã ngâm thuốc ( màu xanh) 04 ngày Không thấy cải thiện.
Xin các đại ca chỉ giúp bệnh gì, cách chữa.
Thank!