Em mới được tặng một con La Hán Trân Châu to bằng bàn tay. Mấy hôm trước vẫn khỏe mạnh, ăn bình thường. Nhưng mấy hôm nay không hiểu tại sao một bên vây có nổi lên những cục màu trắng ( to bằng 1/2 hạt bắp ), ăn ít ( đã chữa bằng thuốc trị nấm, bỏ muối vào nhưng không hết ). Không biết cá của em bị bệnh gì, em lo quá, rất mong các thành viên giúp đỡ. Cảm ơn rất nhiều.