giúp mình mới, vào đây được mấy tháng rồi, mà chưa xác nhận được email , mong anh em giúp đỡ, không thì admin óanh chít....( admin bỏ qua nhé ).