mình vừa mua 1 con Thanh LOng nhỏ.Xin các bạn cho biết các vấn đề quanh nó: thư chế độ ăn,ăn gì tốt,xài đèn gì,mở đèn bao nhiêu lâu 1 ngày,độ pH thích hợp cho nó,chế độ thay nuớc ra sao vì mình được biết cá rồng mỗi loại có nhu cầu khác nhau.Mình đã đọc nhiều trên web này nhưng quá ít thông tin về TL.xin cấc bạn giúp.Cảm ơn