Em mới được ông anh họ cho 1 con la hán, cở 3 ngón tay, có người bảo Rồng đỏ,
có người bảo nữ hoàng, em không biết đúng hay sai, nhờ các anh chỉ giúp
- Nơ là loài gì, con này có được không?
- Có cách nào phân biệt được các loài cá la hán?
Xin cảm ơn các anh, em là thành vien mới toanh