Trên forum chúng ta chưa có thông tin về Moonlight gourami.
Anh chị nào có nuôi loại này, xin hãy chia sẻ thông tin & hình ảnh cho mọi người cùng biết.
Thanks!