1. Phân nền trộn theo tỷ lệ 1kg DBO + 2kg tracatu + 3kg sỏi nhỏ (2-3mm). trộn đều như vậy đc ko, có cần thêm đất sét hay gì nữa ko ??? ( nếu cần thêm đức sét nữa thi mua ở đâu)
2. Cách làm nền sau khi tham khảo: từ dưới lên trên
_ Nham thạch hay cát vàng hay sỏi 5 mm(cái này em ko bít nên dùng loại nào)
_ Phân trộn
_ Cát vàng hoặc cát đen 1.5 cm (loại nào có tác dụng làm phân lâu tan hơn vậy mấy anh??)
_ Sỏi nhỏ 2cm
_ Sỏi to 3cm
mong các anh các bác chỉ giáo thêm