Các bác cho em hỏi nghe nói ngày 18 này có cuộc thi khuên ở caphê cây đa có đung không ạ ?