LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH CHIM NUÔI CẢNH NHIẼM CÚM GIA CẦM?

1.Ở vùng chưa có công bố dịch cúm Gia cầm :

-Không thể chủ quan, tránh xa nơi chợ búa có bán và giết mổ các loại gia cầm, thủy cầm. Đặc biệt không dùng nguồn nước tự nhiên: sông ngòi, ao hồ có nuôi thủy cầm hoặc có chất thải, nước thải sau khi giết mổ gia cầm.
-Không mua gia cầm, thủy cầm về nhà tự giết mổ.
-Chim nuôi mới mua về , hoặc chim không rõ nguồn gốc không được nuôi cùng với chim đang nuôi. Phải nuôi cách ly ở nơi khác và không cùng người chăm sóc với chim đang nuôi.
-Các nguồn thức ăn chim nuôi : cám, hoa quả, côn trùng... không lấy từ nơi có hiện tượng gia cầm, thủy cầm ốm, chết.

2.Trong vùng công bố có dịch cúm gia cầm của Cơ Quan Thú Y :

-Buộc phải tuân theo Pháp lệnh Thú Y về các biện pháp xử lý chống dịch và dập tắt dịch do chính quyền địa phương yêu cầu.
-Không nên "sơ tán" đi các vùng chưa có dịch Cúm gia cầm, có thể sẽ làm lây lan rộng , tạo các ổ dịch mới.
-Phải báo tin khẩn cấp cho Cơ quan Thú y sờ tại khi chính những con chim đang nuôi ốm và chết.Không tiếp xúc với xác chim chết và các chất thải của chim chết.
-Không "thi chim" hoặc thi" thả chim" tại các vùng có công bố Dịch cúm gia cầm.